O czasopiśmie

 

Międzynarodowa Rada Naukowa

 
 • Beata Fałda – Przewodnicząca (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Chełm, Polska)
 • Klaudia Bednarova-Gibova (Uniwersytet Preszowski, Preszów, Słowacja)
 • Iryna Biskub (Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki, Łuck, Ukraina)
 • Serghiey Fedoniuk (Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki, Łuck, Ukraina)
 • Teresa Giedz-Topolewska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Chełm, Polska) 
 • Jurij Hajduk (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Chełm, Polska) 
 • Jan Hudzik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska) 
 • Dzintra Iliško (Uniwersytet Daugavpils, Daugavpils, Łotwa) 
 • Henryk Kardela (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska) 
 • Mirosława Kawecka (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Chełm, Polska) 
 • Jan Kłos (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, Polska) 
 • Andrzej Kowalczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska) 
 • Włodzimierz Osadczy (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, Polska) 
 • Lucyna Sikorska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Chełm, Polska) 
 • Beata Siwek (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, Polska) 
 • Beata Kasperowicz-Stążka Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska) 
 • Tomasz Stępniewski (Instytut Europy Środkowej, Lublin, Polska) 
 • Tomasz Zygmunt (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Chełm, Polska) 

 

Recenzenci

 
 • prof. dr hab. Henryk Chałupczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)
 • prof. dr Edward Colerick (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce, Polska)
 • prof. dr hab. Christopher Garbowski  (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)
 • prof. dr hab. Halyna Lutsyshyn (Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska, Lwów, Ukraina)
 • prof. dr hab. Nina Rzhevska (Narodowy Uniwersytet Lotniczy, Kijów, Ukraina)

 

Redaktor naczelny

 

Tomasz Zygmunt

 

Sekretarz naukowy

Jurij Hajduk