O czasopiśmie

 

Międzynarodowa Rada Naukowa


 • Beata Fałda - przewodnicząca,
 • Klaudia Bednarova-Gibova,
 • Iryna Biskup,
 • Edward Colerick,
 • Serghiey Fedoniuk,
 • Teresa Giedz-Topolewska,
 • Jan Hudzik,
 • Dzintra Ilisko,
 • Henryk Kardela,
 • Mirosława Kawecka,
 • Jan Kłos,
 • Andrzej Kowalczyk,
 • Włodzimierz Osadczy,
 • Lucyna Sikorska,
 • Beata Siwek,
 • Tomasz Stępniewski

 

Redaktor naczelny


Tomasz Zygmunt

 

Sekretarz naukowy


Jurij Hajduk

 

Członkowie redakcji


 • Anna Wołoszczuk
 • Mariola Tiuchtiej