O czasopiśmie


 

Redakcja czasopisma dba o zapobiegania nadużyciom w procesie publikowania. W swoje działalności kieruje się zasadami etyki publikacyjnej zawartej w wytycznych Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej

Międzynarodowa Rada Naukowa

 

 • Beata Fałda - Przewodnicząca (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie, Polska)
 • Klaudia Bednarova-Gibova (Uniwersytet Preszowski, Słowacja)
 • Iryna Biskub (Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki, Ukraina)
 • Serghiey Fedoniuk (Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy  im. Łesi Ukrainki,  Ukraina)
 • Teresa Giedz-Topolewska (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie, Polska)
 • Jurij Hajduk (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie, Polska)
 • Jan Hudzik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska)
 • Dzintra Iliško (Uniwersytet Daugavpils, Łotwa),
 • Jolanta Karbowniczek (Akademia Ignatinum w Krakowie, Polska)
 • Henryk Kardela (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska)
 • Mirosława Kawecka (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie, Polska)
 • Jan Kłos (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska)
 • Andrzej Kowalczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska)
 • Monika Minova (Uniwersytet Preszowski, Słowacja)
 • Urszula Ordon (Uniwersytet Jana Długosz, Częstochowa, Polska)
 • Włodzimierz Osadczy (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska)
 • Lucyna Sikorska (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie, Polska)
 • Beata Siwek (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska)
 • Beata Kasperowicz-Stążka (Uniwersytet  Marii Curie-Skłodowskiej, Polska)
 • Nina Rzhevska (Narodowy Uniwersytet Lotniczy, Ukraina)
 • Tomasz Stępniewski (Instytut Europy Środkowej, Lublin, Polska)
 • Tomasz Zygmunt  (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie, Polska)

 

Recenzenci

 
 • prof. dr hab. Henryk Chałupczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)
 • prof. dr Edward Colerick (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce, Polska)
 • prof. dr hab. Christopher Garbowski  (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)
 • prof. dr hab. Halyna Lutsyshyn (Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska, Lwów, Ukraina)
 • prof. dr hab. Ewa Piwowarska (Uniwersytet Jana Długosza, Częstochowa, Polska)
 • prof. dr hab. Nina Rzhevska (Narodowy Uniwersytet Lotniczy, Kijów, Ukraina)

 

Redaktor naczelny

 

Tomasz Zygmunt

 

Sekretarz naukowy

Jurij Hajduk

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works from the material, as long as the author of the original work is cited properly.

© 2016 All Rights Reserved | Language. Culture. Politics. International Journal