Cel i zasięg tematyczny:

Language – Culture – Politics: International Journal jest czasopismem naukowym wydawanym przez Zespół Redakcyjny Instytutu Neofilologii, składającego się z trzech katedr: Filologii Angielskiej, Filologii Słowiańskiej i Stosunków Międzynarodowych. Zakres reprezentowanych przez Zespół Redakcyjny dyscyplin naukowych sprawia, iż czasopismo jest otwarte na publikacje obejmujące swym zasięgiem takie obszary jak język i literatura, edukacja, kultura, nauki społeczne, religioznawstwo, filozofia, nauki o polityce i stosunki międzynarodowe, a zatem cały obszar humanistyki w najszerszym tego słowa znaczeniu.

Czasopismo składa się z trzech głównych działów zasygnalizowanych w tytule: JĘZYK – KULTURA – POLITYKA. Ponadto, dodatkowy dział – RECENZJE może być dodany w sytuacji kiedy nadesłane zostaną materiały adekwatne pod względem tematycznym.

Czasopismo jest publikacją zarejestrowaną w Bibliotece Narodowej (ISSN: 2450-3576). Nadesłane przez autorów artykuły zostają zakwalifikowane do publikacji po uzyskaniu pozytywnej recenzji. Nazwiska niezależnych recenzentów zamieszczone są w części otwierającej czasopismo.

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works from the material, as long as the author of the original work is cited properly.

© 2016 All Rights Reserved | Language. Culture. Politics. International Journal