Vol 1/2016

 

Język

Alicja Cuper, Małgorzata Cuper-Ferrigno

Some remarks on grammaticalization

Elina Rozvod

Lexicographical representation of the concept SUN in different types of dictionaries

Klaudia Bednárová-Gibová

Quo vadis, English? Current outlook, perspectives & visions

Tomasz Zygmunt

Deconstructing the Meaning

Vasyl Starko

Language and culture: a view from categorization studies. Question: What are paradigmatic theses in linguistics?

Malina Załużna-Łuczkiewicz

A i człowiek sam by siebie nie odróżnił, gdyby nie miał słów: o wybranych aspektach angielskiego przekładu powieści „Kamień na kamieniu’’ Wiesława Myśliwskiego

Ewelina Śmigielska

Wizualizacja w procesie nauczania - uczenia się języka obcego

Magdalena Bojar

Rola komunikacji niewerbalnej w przekazie informacji, jej złożoność oraz zróżnicowanie znaczeniowe w wybranych kulturach
 

Kultura

Jan Kłos

The light of conscience and the power of the person: John Henry Newman revisited

Jan P. Hudzik

Od Hegla do Zielinskiego: szkic o niemieckiej filozofii mediów

Andrzej Sławomir Kowalczyk

Environmental Nonviolence in the BBC Young-Children Animation Bob the Builder: Bob's Big Plan (2004)

Halyna Yefymchuk

The Conception of Arrogance in British Picture of the World

Beata Siwek

Inspiracje szekspirowskie w białoruskim dramacie współczesnym (na przykładzie twórczości Alaksieja Dudaraua)

Dorota Górnik

Powstanie i upadek prasy

Magdalena Kawa

Pamięć o żydowskich sąsiadach - recepcja młodzieży: głos w dyskusji

Viktor Zinquk

Osobennosti prekarizacii sovremennogo sociuma
 

Polityka

Waldemar Bulira

Totalitaryzm w świetle teorii krytycznej szkoły budapesztańskiej

Jurij Hajduk

Tożsamość narodowa w media. Nowe wyzwania i ich konsekwencje

Rafał Zygmunt

Tworzenie amerykańskiego federalizmu

Konrad Buczma

Obowiązek rejestracji zbiorów danych osobowych a bezpieczeństwo państwa