Vol 1/2017

 

Język

Tomasz Zygmunt

Language in Discourse

Iryna Biskub

Cognitive, Social and Communicative Levels of Discourse Analysis: The Case of Critical Discourse Study

Larysa Makaruk

Multimodal literacy, and the spectrum of communicative possibilities furnished by non-verbal devices

Malina Załużna-Łuczkiewicz

Secrets and silences - fnding a voice to speak the unspeakable in Elizabeth Strout's My Name is Lucy Barton

Anna Danylchuk

E-petitions: New Ukrainian Experience in E-Democratic Communication. General Overview of the New Norms and Procedures of the Communicative Reform in Ukraine

Magdalena Bojar

Rozwijanie umiejętności językowych ucznia w zakresie pracy z tekstem, nauczania słownictwa i konwersacji z wykorzystaniem praktycznych technik

 

Kultura

Jan Kłos

Sand and Sea - Unstable Foundations for Education

Jan P. Hudzik

Refugees and the Philosophical Debate in Germany

Ks. Jacek Lewicki

Idea godności osoby ludzkiej w XX wieku

Olga Osadczy

Tereny Rusi południowo-zachodniej miejscem spotkania chrześcijaństwa Wschodu i Zachodu: przyczynek do tradycji tolerancji religijnej w Europie Środkowo-Wschodniej

Dorota Górnik

Amerykański Sen oczami Henryka Sienkiewicza

 

Polityka

Waldemar Bulira

Filozof na wygnaniu. Uwagi wokół emigracyjnej twórczości Györgya Márkusa

Tomasz Stępniewski

Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej w dobie konfliktu zbrojnego na Ukrainie i Brexitu

Rafał Zygmunt

Amerykańska myśl polityczno-prawna od okresu kolonialnego do czasów rewolucji amerykańskiej
 
 
 

Recenzje

Kenshi Fukumoto

A Review on the Film "Wołyń" of Wojciech Smarzowski: On the Contemporary Relationship between Poland and Ukraine in Memory Politics

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works from the material, as long as the author of the original work is cited properly.

Language. Culture. Politics. International Journal