Vol 1/2018

 

Język

Iryna Biskub

Linguistics and philosophy: the dimensions of the 21st century

Iryna Andrusiak

Fashion Blogs as Social Media Texts: an LIWC Analysis

Larysa Makaruk

The range and the communicative importance of paralinguistic means employed in contemporary English written multimodal discourse

Magdalena Bojar

The role of feedback and examples of techniques leading to its successful use

Tomasz Zygmunt

Development through Interaction

Olena Halytska, Tetiana Bondar

Entlehnungen im Deutschen (Übersicht)

 

Kultura

Rafał Zygmunt

Eva Hoffman's Brief Encounter with Émigré Life and an Immigrant Community Before Entering the Culture
of the New World

Malina Załużna-Łuczkiewicz

Spectacle realism revisited: the depiction of social class and its effect on characters in Elizabeth Strout's
Anything Is Possible

Dorota Górnik

The Bluestocking Circle - as a new paradigm of collective collaboration

Brian Panasiak

Naming the Beast: Using Hengstenberg's Body to Identify the Nature of Man/Animal Chimeras

Dmytro Teterya

Rola dystansu interpersonalnego w wyborze form adresatywnych

Olga Osadczy

Sanktuaria pogańskie odzwierciedleniem światopoglądu dawnych Słowian na pograniczu polsko-ruskim

Magdalena Kawa

Edukacyjny wymiar wizyt w miejscu pamięci. Z wizyty w Państwowym Muzeum na Majdanku: studium przypadku

 

Polityka

Любомир Скочиляс

Детерминанты электорального поведения: от «экологизма» к «коммуникативизму»

Sergii Fedoniuk

Mass collaboration as a factor of the Ukrainian revolution 2013-2014

Marianna Gladysh, Viktor Sychov

Migration policy of Sweden: challenges and resolutions

Jurij Hajduk

Nowoczesna zmediatyzowana sfera publiczna. Pozorowany świat kreacji obrazu i zarządzania opinią

Andrzej Gil

Problemy graniczne między sowiecką Rosją i Ukrainą. Z zagadnień polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckiego w latach 20. XX wieku

Iwona Koza

Potencjał wewnątrzustrojowy regionów. Studium przypadku: Polska i jej województwa

Andrzej Wawryniuk, Roman Kotsan

Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne w polityce wojewody wołyńskiego Henryka Józewskiego (1928-1938)

Виктор Зинчук

Национальная безопасность в современном мире: либерализм vs реализм

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works from the material, as long as the author of the original work is cited properly.

Language. Culture. Politics. International Journal