Vol 1/2016

 

Язык 

Alicja Cuper, Małgorzata Cuper-Ferrigno

Some remarks on grammaticalization

Elina Rozvod

Lexicographical representation of the concept SUN in different types of dictionaries

Klaudia Bednárová-Gibová

Quo vadis, English? Current outlook, perspectives & visions

Tomasz Zygmunt

Deconstructing the Meaning

Vasyl Starko

Language and culture: a view from categorization studies. Question: What are paradigmatic theses in linguistics?

Malina Załużna-Łuczkiewicz

A i człowiek sam by siebie nie odróżnił, gdyby nie miał słów: o wybranych aspektach angielskiego przekładu powieści „Kamień na kamieniu’’ Wiesława Myśliwskiego

Ewelina Śmigielska

Wizualizacja w procesie nauczania - uczenia się języka obcego

Magdalena Bojar

Rola komunikacji niewerbalnej w przekazie informacji, jej złożoność oraz zróżnicowanie znaczeniowe w wybranych kulturach
 

Культура 

Jan Kłos

The light of conscience and the power of the person: John Henry Newman revisited

Jan P. Hudzik

Od Hegla do Zielinskiego: szkic o niemieckiej filozofii mediów

Andrzej Sławomir Kowalczyk

Environmental Nonviolence in the BBC Young-Children Animation Bob the Builder: Bob's Big Plan (2004)

Halyna Yefymchuk

The Conception of Arrogance in British Picture of the World

Beata Siwek

Inspiracje szekspirowskie w białoruskim dramacie współczesnym (na przykładzie twórczości Alaksieja Dudaraua)

Dorota Górnik

Powstanie i upadek prasy

Magdalena Kawa

Pamięć o żydowskich sąsiadach - recepcja młodzieży: głos w dyskusji

Viktor Zinquk

Osobennosti prekarizacii sovremennogo sociuma
 

Политика

Waldemar Bulira

Totalitaryzm w świetle teorii krytycznej szkoły budapesztańskiej

Jurij Hajduk

Tożsamość narodowa w media. Nowe wyzwania i ich konsekwencje

Rafał Zygmunt

Tworzenie amerykańskiego federalizmu

Konrad Buczma

Obowiązek rejestracji zbiorów danych osobowych a bezpieczeństwo państwa

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works from the material, as long as the author of the original work is cited properly.

Language. Culture. Politics. International Journal