Vol 1/2020

 

Język - Language

Alicja Cuper

Some Facts on Homonymy in Polish

Vladislav Hrežo

Exploring Phraseology in EU Legal Discourse

Konrad Klimkowski

Media reporting on coronavirus as a terminology forge: implications for translators and interpreters

Iryna Losyeva

Structural and semantic approach to the study of political debate

Oksana Rohach, Yuliia Rogach 

Pictogram and Ideograms as the Main Means of Multimodality (on the basis of the Australian newspapers)

Magdalena Bojar

The Communicative Language Teaching approach in teaching English conversation. Theoretical background and practice

 

Kultura - Culture

Andriej Mielkow

Język staro-cerkiewno-słowiański w Kościele i kulturze narodów słowiańskich

Olga Osadczy

Orientalne zaśpiewy w modlitwie Kresów. Języki sakralne Ormian, Żydów, Karaimów i Tatarów

Malina Załużna-Łuczkiewicz

Grief, dogs and disillusioned writers in the modern prose elegy The Friend by Sigrid Nunez 

Monika Grygiel

Vladimir Nabokov o antywartościach - popkultura, reklama, konformizm

Dorota Górnik

The Scottish diaspora in the Polish-Lithuanian Commonwealth

Caitlin Mello

Polish Immigration to Chicago and the Impact on Local Society and Culture

Ludmila Zofia Szczecina

The _explosion_ of St John Paul II's Theology of the Body in the Catholic Church in America and its global implications for the New Evangelisation

Iryna Biskub, Anna Danylchuk

The Conception of Diversity in the EU

 

Polityka - Politics

Andrzej Gil

Autonomia Karelii w okresie międzywojennym jako przykład realizacji sowieckiej polityki narodowościowej i międzynarodowej

Irine Kiyanka

Aspect of Populism: Irrational, Rational Technological Measures

Magdalena Kawa

Kto ratuje jedno życie... Sprawiedliwi w debacie publicznej 

 

Review

Tomasz Zygmunt

A Review of Selected Chapters in English Lexicology, Part II: Phraseology and Word-formation by Klaudia Bednarova-Gibova and Petra Jasenska

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works from the material, as long as the author of the original work is cited properly.

© 2016 All Rights Reserved | Language. Culture. Politics. International Journal