Vol 1/2021

 

Język - Language

Agnieszka Rzepkowska

Polish-English LSP Dictionaries in Translation Work: Labour-Law Terminology from the Polish Labour Code in Terminographic and Translation Practice 

Andrii Galaidin 

A Genre Analysis of Research Article Abstracts in Linguistics and Engineering: a Cross Disciplinary Study Based on a Contrastive Analysis of Micro Structures

Alicja Cuper, Małgorzata Cuper-Ferrigno 

A Few Remarks on Prototype Theory in Cognitive Linguistics 

Elżbieta Pieniążek-Niemczuk 

Enhancing Politicians’ Persuasiveness: Some Remarks on the Importance of Rhetorical Figures of Repetition in Political Discourse

Iryna Biskub

Mental Imagery in Bertrand Russell’s Nobel Lecture “What Desires Are Politically Important?”

Magdalena Bojar 

Teaching English in preschool age - selection of methods and techniques 

Tomasz Zygmunt

Language and Culture Interconnectedness 
 

 

Kultura - Culture

Andrew Breeze

Irish Bards in Shakespeare’s Richard III and As You Like it 

Malina Załużna-Łuczkiewicz  

A brief overview of literary Darwinism and a Darwinian perspective on The Road by Cormac McCarthy

Monika Grygiel 

Vladimir Nabokov – purysta językowy

Fr. Antonius Alex Lesomar 

Ethics: a Guide for Science 

Ludmiła Zofia Szczecina 

Modernism, Mysticism and the Pursuit of Freedom - Bringing the initial instinct of the Modernists to its fulfilment in the model of the Christian mystic 

Rafał Zygmunt

From Eastern European Rooted Immigrant Circle to the Mainstream of American Culture – an Alfred Kazin’s Transition  

Dzintra Iliško, Jelena Badjanova, Michal Šimane 

Translocational Positionality of Returnee Migrants: The New Normal 

Jolanta Karbowniczek 

Kultura a rodzaje zagrożeń społecznych występujących w wybranej grupie badawczej w środowisku wiejskim – raport z badań

Urszula Ordon

Mężczyzna w edukacji przedszkolnej: prolegomena do badań w Polsce 

Siebren Miedema 

No Sinecure Acting as Public Intellectual in Education

 

Polityka - Politics

Iwona Koza

Aspekty funkcjonowania innowacyjnych przedsiębiorstw na przykładzie Polski Wschodniej

Magdalena Kawa

Rola organizacji międzynarodowych w zachowaniu pamięci o Holokauście: Przykład Organizacji Narodów Zjednoczonych 

Iryna Kiyanka, Levytska Nadiya

Populism and fascism in Europe: case of Romania

Nina Rzhevska

Effective Models of Reintegration for De-occupied Territories

Liubomyr Skochylias, Jurij Hajduk 

Analiza lingwistyczna komunikacji wyborczej Partii Sługa Narodu w czasie wyborów samorządowych we Lwowie w 2020 

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works from the material, as long as the author of the original work is cited properly.

© 2016 All Rights Reserved | Language. Culture. Politics. International Journal