Vol 1/2017

 

Язык 

Tomasz Zygmunt

Language in Discourse

Iryna Biskub

Cognitive, Social and Communicative Levels of Discourse Analysis: The Case of Critical Discourse Study

Larysa Makaruk

Multimodal literacy, and the spectrum of communicative possibilities furnished by non-verbal devices

Malina Załużna-Łuczkiewicz

Secrets and silences - fnding a voice to speak the unspeakable in Elizabeth Strout's My Name is Lucy Barton

Anna Danylchuk

E-petitions: New Ukrainian Experience in E-Democratic Communication. General Overview of the New Norms and Procedures of the Communicative Reform in Ukraine

Magdalena Bojar

Rozwijanie umiejętności językowych ucznia w zakresie pracy z tekstem, nauczania słownictwa i konwersacji z wykorzystaniem praktycznych technik

 

Культура

Jan Kłos

Sand and Sea - Unstable Foundations for Education

Jan P. Hudzik

Refugees and the Philosophical Debate in Germany

Ks. Jacek Lewicki

Idea godności osoby ludzkiej w XX wieku

Olga Osadczy

Tereny Rusi południowo-zachodniej miejscem spotkania chrześcijaństwa Wschodu i Zachodu: przyczynek do tradycji tolerancji religijnej w Europie Środkowo-Wschodniej

Dorota Górnik

Amerykański Sen oczami Henryka Sienkiewicza

 

Политика

Waldemar Bulira

Filozof na wygnaniu. Uwagi wokół emigracyjnej twórczości Györgya Márkusa

Tomasz Stępniewski

Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej w dobie konfliktu zbrojnego na Ukrainie i Brexitu

Rafał Zygmunt

Amerykańska myśl polityczno-prawna od okresu kolonialnego do czasów rewolucji amerykańskiej
 
 
 

Reviews

Kenshi Fukumoto

A Review on the Film "Wołyń" of Wojciech Smarzowski: On the Contemporary Relationship between Poland and Ukraine in Memory Politics